Loading images...
Home › Page › AMERTAAL

AMERTAAL

OVER MIJ

Ik heb veel anderstaligen geholpen bij het leren van de Nederlandse taal, aanvankelijk als vrijwilliger. Omdat ik vond dat ik als vrijwilliger niet genoeg vakkennis had om mensen echt goed te helpen, heb ik een opleiding gevolgd. Sinds mei 2012 ben ik docent NT2 en ben ik mijn eigen bedrijf AmerTaal begonnen. Ik richt me daarbij vooral op individuele cursisten en kleine groepen aan huis. Taallessen op maat zijn daarbij het uitgangspunt.

Op dit moment geef ik les bij het NVA, centrum voor duurzame inburgering in de gemeente Amersfoort. Het gaat hierbij om Inburgeringscursussen, al of niet met een voortraject van anders-alfabetisering.  Mijn uitgangspunt is om ook bij groepslessen iedere individuele cursist de mogelijkheid te geven om op zijn eigen tempo de training te doorlopen. Dit geeft snelle leerders de kans om eerder examen te doen, en het stimuleert de anderen om er een schepje bovenop te doen.

Van 2017-2019 heb ik incompanytrainingen in het bedrijf Applied Medical in Amersfoort gegeven. De focus lag hierbij op spreken en gespreksvaardigheid. In een pittig traject van 20 weken werd een niveauverhoging bereikt. De cursussen werden met veel enthousiasme gevolgd, en het aantal aanmeldingen werd elke keer groter. Deelnemers kwamen van over de hele wereld, en werden uitgedaagd om met collega’s en in de privésfeer voortaan Nederlands te spreken. De training gaf ze vooral zelfvertrouwen en reikte vocabulaire aan om de omschakeling te maken van het Engels naar het Nederlands.

Al deze verschillende cursussen en trajecten zorgen ervoor dat ik mezelf als een ‘all-round’ taaltrainer zie, die dagelijks geniet van de diversiteit van (nog) niet-Nederlanders. Ik vind het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan hun functioneren in onze maatschappij.

Anja Laseur

Wil je weten hoe ik les geef, bekijk dan dit film-fragment.

Certificaten:
Didactische bekwaamheidDidactische bekwaamheid engels
Nederlands als tweede taal
Nederlands als tweede taal engels

Ik ben lid van de Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

Privacy Statement     Ontwerp: C-MOI.NL