Loading images...
Home › Page › AMERTAAL

AMERTAAL

OVER MIJ

Ik heb veel anderstaligen geholpen bij het leren van de Nederlandse taal, aanvankelijk als vrijwilliger. Omdat ik vond dat ik als vrijwilliger niet genoeg vakkennis had om mensen echt goed te helpen, heb ik een opleiding gevolgd. Sinds mei 2012 ben ik docent NT2 en ben ik mijn eigen bedrijf AmerTaal begonnen. Ik richt me daarbij vooral op individuele cursisten en kleine groepen aan huis. Taallessen op maat zijn daarbij het uitgangspunt.

Van 2017-2019 heb ik incompanytrainingen in het bedrijf Applied Medical in Amersfoort gegeven. De focus lag hierbij op spreken en gespreksvaardigheid. In een pittig traject van 20 weken werd een niveauverhoging bereikt. De cursussen werden met veel enthousiasme gevolgd. Deelnemers kwamen van over de hele wereld, en werden uitgedaagd om met collega’s en in de privésfeer voortaan Nederlands te spreken. De training gaf ze vooral zelfvertrouwen en reikte vocabulaire aan om de omschakeling te maken van het Engels naar het Nederlands.

Met veel plezier heb ik van 2014-2020 cursussen Inburgering gegeven bij Integratiewerk (voorheen NVA) in Amersfoort. Er was een warme band met de cursisten, die niet alleen de taal moesten leren, maar ook hun weg in Nederland moesten vinden. Helaas heb ik dit werk door de coronamaatregelen moeten opgeven.

Sinds de zomer 2020 heb ik mij  het geven van online lessen via Zoom eigengemaakt. Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar fysieke lessen, wegen de voordelen van het lesgeven op afstand in sommige omstandigheden op tegen de nadelen.

Al deze verschillende cursussen en trajecten zorgen ervoor dat ik mezelf als een ‘all-round’ taaltrainer zie, die dagelijks geniet van de diversiteit van (nog) niet-Nederlanders. Ik vind het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan hun functioneren in onze maatschappij.

Anja Laseur

Certificaten:
Didactische bekwaamheid
Didactische bekwaamheid engels
Nederlands als tweede taal
Nederlands als tweede taal engels

Ik ben lid van de Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

Privacy Statement     Ontwerp: C-MOI.NL